Pro Vaši společenskou či kulturní akci Vám nabízíme vystoupení profesionálních flamenkových tanečníků a hudebníků v různém rozsahu i stylu.

Sólové vystoupení Jany Drdácké

Taneční vystoupení za doprovodu živé nebo reprodukované flamenkové kytary. Strhující sólová prezentace krásy a náročnosti flamenka v podání profesionální tanečnice a nejvýraznější protagonistky tohoto tance v Čechách.

Flamenco Element

Celovečerní hudebně-taneční představení tanečního páru Jana Drdácká a Eduard Zubák a hudební skupiny Flamenco Element, inscenující tradiční flamenkové styly ve vlastních hudebních aranžích a současných choreografiích. Více na www.flamencoelement.cz

Ana&Sara – Vypravěčka/Storyteller/La Narradora

Ojedinělý hudebně-taneční divadelní projekt kombinující jihošpanělské flamenco a severoindický kathak tanečnic Jany Drdácké a Anežky Hessové. 2 ženy, 2 kultury, 2 příběhy..